Korporátní právo

Klientům, kteří se rozhodnou si v České republice založit společnost pomáháme s veškerou korporátně-právní agendou. Za klienty vyřizujeme veškeré formality u notáře a dále je zastupujeme před obchodním rejstříkem, živnostenským úřadem a dalšími úřady. Pro klienty tak zajišťujeme sepsání notářských zápisů, provádíme změny a zápisy do obchodního rejstříku, komunikujeme s úřady, připravujeme veškeré právní dokumenty. Klientům pomáháme s identifikací skutečného majitele a následně provádíme zápis do registru skutečných majitelů.

Mezi nejčastější korporátní úkony patří např.:

  • Převody podílu
  • Zvýšení a snížení základního kapitálu
  • Příplatek mimo základní kapitál
  • Změna společenské smlouvy
  • Dokumentace k valné hromadě
  • Jmenování a odvolání statutárního orgánu
  • Identifikace a zápis skutečného majitele
  • Změna právní formy společnosti
  • Schválení účetní závěrky
  • Zápisy změn do obchodního rejstříku

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.