Právní služby

Korporátní záležitosti

 • Založení a likvidace společnosti
 • Převod podílu
 • Zvýšení a snížení základního kapitálu
 • Příplatek mimo základní kapitál
 • Změna společenské smlouvy
 • Dokumentace k valné hromadě
 • Jmenování a odvolání statutárního orgánu
 • Identifikace a zápis skutečného majitele
 • Změna právní formy společnosti
 • Schválení účetní závěrky
 • Zápis změny do obchodního rejstříku

Živnostenské podnikání

 • Poradenství pro výběr vhodné živnosti
 • Získání živnostenského oprávnění
 • Ohlášení provozovny
 • Poradenství ohledně povinností spojených s provozovnou
 • Hlášení změn a zastupování před živnostenským rejstříkem

Smlouvy, obchodní a spotřebitelské právo

 • Příprava smluv na míru (smlouvy o spolupráci, NDA, atd.), revize smluvní dokumentace
 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Ochrana spotřebitele
 • Právní poradenství při ukončení smlouvy
 • Zastupování při jednání s obchodními partnery

Nemovitosti

 • Kupní a darovací smlouvy, nájmy
 • Zápis změn a zastupování v řízení před katastrem nemovitostí

Cizinecké právo

 • Pomoc pří výběru vhodného typu víza
 • Zastupování v řízení o povolení k pobytu

Sportovní právo

 • Zastupování ve sporech ohledně dopingových záležitostí
 • Profesionální smlouvy sportovců
 • Spolková agenda

Ostatní

 • Vymáhání pohledávek s mezinárodním přesahem