Naše služby v oblasti účetnictví zahrnují

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Možnost účtování podle středisek a zakázek
 • Evidence majetku společnosti
 • Příprava měsíční/kvartální účetní závěrky
 • Sestavení podkladů pro DPH a zpracování přiznání k DPH
 • Sestavení kontrolního a souhrnného hlášení
 • Komunikace s finančním úřadem, celní správou a statistickým úřadem
 • Příprava hlášení Intrastat
 • Roční uzávěrka účetnictví včetně dokladové inventarizace, přílohy k účetní závěrce
 • Příprava podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z příjmů fyzických osob
 • Příprava podkladů pro přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Revize a rekonstrukce účetnictví

Zpracování mezd

 • Měsíční zpracování mezd
 • Evidence mzdových listů
 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • Příprava přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovny
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti