Ceník

Právní služby

První konzultace je zdarma.

Právní služby následně účtujeme za hodinovou sazbu 2.500,- Kč. Vždy klientům dopředu sdělujeme odhadovaný čas nezbytný pro vyřešení dané záležitosti.

Za některé služby, u kterých je to možné, klientům nabízíme paušální odměnu.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.

Účetní služby

Cena za vedení účetnictví se odvíjí od velikosti vaší firmy, tedy čím více vaše firma roste, tím více dokladů je potřeba zaúčtovat. Základní tarif zahrnuje nanejvýš 50 dokladů měsíčně, pak se již cena odvíjí podle množství faktur, položek na bankovním účtu, pokladních dokladů, atd..

Daňová evidence

Tarif Neplátce DPH Plátce DPH
Základní tarif do 50 položek/měsíc 1200 Kč 2000 Kč
Cena za každou další účetní položku: 25 Kč*

Účetnictví

Tarif Neplátce DPH Plátce DPH
Základní tarif do 50 položek/měsíc 2000 Kč 2500 Kč
Cena za každou další účetní položku: 25 Kč*

Mzdová agenda

Služba Cena
Zavedení firmy do mzdové evidence 500 Kč
Vedení mzdové agendy za 1 zaměstnance/měsíc 300 Kč
Dohoda o provedení práce za 1 zaměstnance/měsíc 250 Kč
Nástup a výstup zaměstnance (SSZ, ZP) od 800 Kč
Vyúčtování pracovní cesty 200 Kč
Příprava a provedení kontroly SSZ nebo ZP od 1500 Kč
Vyúčtování srážkové nebo zálohové daně od 800 Kč

Daňová přiznání

Služba Cena
Daň z příjmů fyzických osob a OSVČ, vč. přehledů od 2500 Kč
Daň z příjmů fyzických osob (pouze příjmy ze zaměstnání) od 1500 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 4000 Kč
Účetní závěrka, vč. přílohy od 2500 Kč
Přiznání k DPH 500 Kč
Kontrolní hlášení 500 Kč
Souhrnné hlášení 500 Kč
Registrace k DPH 800 Kč
Registrace k ostatním daním 500 Kč
Daň z nemovitých věcí, daň silniční od 1500 Kč

Ostatní

Služba Cena
Zastupování při jednání se státními institucemi/1h 700 Kč
Účetní poradenství a ostatní práce nezahrnuté v ceníku/1h 700 Kč
Příprava reportů (měsíční, kvartální, roční) od 1400 Kč

*Za každou účetní položku se považuje jedna linie zaznamenaná v peněžním nebo účetním deníku. Tato položka zahrnuje zaúčtování jednotlivých faktur, pokladních dokladů, interních dokladů, splátkového kalendáře a jednotlivých položek na bankovním účtu.